Sem Language

Sem Language içinde kullandığımız temel yazılım Delta Kurs Otomasyonu'dur. Sem Language; öğrenci kaydından insan kaynaklarına, muhasebeden stok sistemine kadar tamamen bu yazılımı kullanarak çalışmaktadır.